مصارف و کاربرد های مختلف دیوار اکوستیک


24 Apr

الف : در فضاهای اموزشی به جهت ممانعت از انتقال صوت از درون فضا به بیرون 

ب :در فضاهای اداری و تجاری برای اصطحکاک در انتقال صوت و همچنین حدر رفت انرژی 

پ:در فضاهای اپارتمانی مسکونی برای دیوار های مشترکی که صوت از انها انتقال میکند و باعث مزاحمت هستند

ت: در فضاهای کارگاهی برای ممانعت از انتقال صوت به بیرون کارگاه

ث : در فضای پزشکی و بیمارستانی برای اسایش و ارامش بیماران

ج: در فضاهای نظامی در اتاق هایی که امکان اشتعال داشته و باید مقاوم در برابر اتش سوزی باشند

چ:در بانک ها و ادارات و اتاق های امن جایی که اوراق گرانبها نگه داری میشوند به دلیل مقاومت بالای این متریال در برابر اتش


نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING