مزایای عایق کاری در ساختمان


18 Mar
18Mar

3 دلیل مهم و کلیدی عایق کاری ساختمان که به سه دلیل طلایی معروف هستند عایق ساختمان 

عایق کاری در ساختمان باعث محافظت سقف . دیوار و ستون ها در مقابل حرارت در اتش سوزی میشود و از مصالح بنایی محافظت نموده و مقاومت انها را بالا میبرد 

عایق کاری ساختمان ظریب انتقال صوت را بین دیوار و سقف و کف مشترک پایین میاورد

عایق کاری ساختمانظریب انتقال حرارت را کاسته و از اتلاف انرژی جلوگیری میکندکه خود دلیل بسیار مهمی در صرفه جویی انرژی میباشد

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING