دیوار اکوستیک ؟ نحوه نصب و بازدید میدانی


08 May
08May

چگونه فضای پیرامون خود را اکوستیک کنیم و این کار چه فوایدی را در بر دارد 

 فرایند اکوستیک سازی با برسی دقیق از فضای موجود توسط تیم فنی ما کلید میخورددر مرحله اول میزان انتقال صوت برای اصوات ازار دهنده کاملا برسی و اندازه گیری میشود که به چه میزان این انتقال ازار دهنده در فضا صورت میگیردبا تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدیم که هر فضا برای داشتن محیطی ارام باید دارای عایق باشد که ظریب انتقال را بین 30 الی 35 دسیبل تضعیف کرده و فضایی ارام را برای سکنه خود پدید اورد اما برای این که بیشتر با این مفهوم اشنا شوید و این که صدا در هر فضا باید چند دسیبل باشد جدول زیر در درک این موضوع به شما کمک شایانی خواهد کرد

0 /10
به طور معمول صدای بین 0 الی 10 دسیبل برای انسان قابل شنوایی است
10/20
صدای 10 الی 20 دسیبل صدایی به مانند وزش باد در درختان
30/40
صدای 30 ال 40 دسیبل مانند صدای کتابخانه و یا اتاق خواب که میزان فرکانس اسایش صدای بالاتر از این فرکانس صوت بالاتر از فضای اسایش میباشد که مورد صحبت ما در این پست نیست


فضای خالی بین دو فضا را با دیوار کناف اجرا کنید هر چلقدر مقاطع بیشتر باشند بهتر استپس دانستیم که در فضای نمونه باید ظریب انتقال صوت را زیر 40 دسیبل اوریم

خلاء فضایی است که در ان صوت انتقال نمیابد که از این فناوری در پنجره های یو پی وی سی به کرات استفاده میشود


برای این کار حتما باید از کاهنده های انتقال صوت استفاده کرد که پشم سنگ مورد خوبی میتواند باشدنظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING