دیوار اکوستیک/اکوستیک سازی کف


29 May

صوت انتقایل از سقف و کف طبقات اغلب به صورت صوت کوبه ای میباشد یعنی صدایی که بر اثر راه رفتن و یا دویدن از طریق سقف و کف به واحد پایین منتقل شده و مسببب ازار و اذیت میشود اما راه چاره چیست در ابتدا باید از متریالی در کف واحد بالا استفاده کنیم که صوت کوبه ای را دمپ کند و از شدت ان بکاهد استفاده از یونولیت در زیر کف سازی بسیار مناسب میباشد همچنین استفاده از فوم ضد صوت که در کف کار میشود اگر به کف واحد دسترسی ندارید و یا قابلیت اضافه کردن عایق را ندارد در زیر سقف طبقه پایین سقف کاذب ثانویه اجرا میشود و در پشت ان متریال عایق قرار میگیرد باید این مطلب را مورد تئجه قرار داد که متعلقات نصب حتما به طورت عایق به سقفی که نویز کوبه ای دارد نصب شود در فیر این صورت استرکچر نویز را به سطح سقف کاذب ثانویه منتقل میکند

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING