دیوار اکوستیک / اشنایی با مفاهیم اکوستیک


21 May

تقریبا تمام مصالح و مواد جاذب صوت هستند اما در بین این مواد و مصالح انهایی که جذب صوت بالایی دارند و بیشتر درروند صود اصطحکاک ایجاد میکنند برای اکوستیک سازی مناسب میباشد اصولا ضریب جذب صوت رابطه معکوسی با ضریب انعکاس دارد برای اکوستیک سازی باید از متریال هایی استفاده کرده که حداقل ضریب جذب صوت در انها کمتر از 0.6 نباشد مقدار عددی ضریب جذب صوت عددی بین 0 تا 1 است که ارزش جذب صوت ان ماده را تعیین میکند هر چه قدر این ضریب بالاتر باشئد نمایان گر ارزش جذب در متریال اکوستیکی ما میباشد این نماد در متریال های اکوستیک با حرف ای کوچک انگلیسی در کنار اس کوچک نشان داده میشود به عنوان مثال ضریب جذب صوت در تایل های دکوراتیو 35 میل هرادیزاین بالاتر از 0.90 است که میتوان از ان به عنوان اکوستیکی بسیار قوی و کارا در اکوستیک سازی دیوار و سقف استفاده کرد این محصول دارای تایدیه اتش نشانی و استاندارد اتش نیز میباشد

تعریف دقیق نوفه و یا نویز 

به صدا های ازار دهنده درونی و یا بیرونی که سبب ساز اختلالات روانی در فرد میشود و چنانچه بیش از مقدار معمول باشد بهشنوایی انسان ضربه وارد میکند را نوفه و یا نویز میگوینددر اکوستیک سازی هدف اصلی ما مبارزه با این نوفه ها بوده که اگر خارجی هستند از ورود انها جلوگیری شود و اگر هم داخلی هستند در سر راه انه اصطحکاک لازم را ایجاد نموداما وقتی انرژی صوتی بر سطحی مانند دیوار وارد میشود چه اتفاقی می افتد و چگونه میتوانیم با صوت مقابله کنیم وقتی انرژی صوت بر سطحی مانند دیوار خانه شما وارد میشود بخشی از ان منعکس کمیشود  به دلیل همان ضریب انعکاس و بخشی از ان نیز جذب دیوار شده به دلیل جاذب بودن متریال دیوار و مقداری از ان عبور میکند که به مجموعه اقدامات ممانعت عدم پخش در مقابل صوت عبوری بهینه سازی  یا اکوستیک سازی میگوییم 

با ما تماس بگیرید :02188764987

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
This site was built using