بهینه سازی صوتی با متریال های اکوستیک کناف


20 May

در ابتدای این پست میخواهم به تعریف جامعی از فرکانس و یا بسامد بپردازیم به طور جامع به تعداد نوسان های امواج صوتی در مدت یک ثانیه که با واحد هرتز نامیده میشود مثال موجی که با فرکانس 50 هرتز در هر ثانیه 70 بار نوسان داردبا فرکانس میتوان حد زیر یا بم بودن صوت را نیز برسی کرد زیرا فرکانس یک موج نشان دهنده ان است در کل صوت خود انرژی است که در واحد زمان بر سطح عمود بر راستا وارد میشود پس میتوان این گونه استنباط کرد که هر چه صوت بالاتر باشد برای ایجاد ان انرژی بیشتری مورد نیاز میباشد حداقل میزان صدایی که گوش انسان توانایی شندن ان را دارد به صوت مبنا و یا صدای مبنا معروف است که کمیتی است برای سنجش یک صوت که تراز بدست امده به دسیبل معروف است که تراز شدت صوت و تعیین کننده میزان قدرت صدا میباشد باید توجه داشت که تراز شدت صوت کمیتی لگاریتمی بوده و نه خطی 

تراز شدت صوت
نوع صوت
0
استانه شنوایی
10
صدای نفس کشیدن
20
نسیم در برگ درختان
40
مکالمه افراد
60
همهمه
70
صدای ترافیک
120
استانه دردناکی شنوایی

صدا و امواج ان به 2 طریق الکترو مغناطیسی مانند نور و مکانیکی انتشار میابد صدا در واقع موقع انتشار هوای مجاور خود را متراکم کرده  و فشار و چگالی ان را به نصبت قبل افزایش میدهد و این لایه نیز لایه مجاور خود را متراکم میکند صدا به صورت هوابرد و یا از طریق هوا به این گونه انتشار یافته و به گوش ما میرسد اما صوت از طریق جامدات و مایع ها نیز بگوش میرسد در اثر ظربه زدن به طبل جامد این ضربه پیکره ای از طریق هوا به گوش ما میرسد که به ان صوت کوبه ای نیز میگویند در تمامی این مراحل میتوان با متریال های کناف سدی را در مقابل این انتقال هوابرد و یا پیکره ای ایجاد کرد برای سفارش و یا اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING