کناف و سقف کاذب برای نانوایی ها


یکی از چالش هایی که برای ان هنوز چاره اندیشیدرستی نشده است سقف کاذب برای نانوایی ها است از انجا که بهداشت بسیار در امر سقف های این مجموعه ها سخت گیر است و باید این مجموعه ها حتما سقف های کاذب بهداشتی داشته باشند سقف های انتخابی برای این مجموعه ها اغلب از خانواده کناف است اما متاسفانه این مجموعه ها به دلیل استفاده از مجری های غیر متخصص کناف با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده اند از انجا که در مجموعه های نانوایی تغییر دمایی بسیار بالاست و حرارت بالایی به سقف وارد میشود باید تمهیدات اصولی و محاسبه دقیقی برای این سقف ها در نظر گرفته شود تا در مقابل حرارت رنگ و روی خود را از دست ندهند متاسفانه اغلب این مجتمع ها از سقف های شبکه کناف به دلیل قیمت پایینو سرعت نصب استفاده میکنند که حرارت دشمن اصلی این سقف هاست و به سرعت شکل و حالت سقف تغییر کرده و سقف زرد میشود و دوده میگیرد و بعد از یک سال سقف انقدر کهنه به نظر میرسد که انگار 10 سال است که این سقف اجرا شده است نمونه زیر گویای این حقیقت در اغلب مجتمع های نان است

زردی در تایل های سقفی به خوبی مشهود است سقف های مشبک سقف های ارزان و بسیار کارایی هستند ام نه برای مجموعه های نان مثلا برای سقف یک سوپر مارکت و یا داروخانه بسیار توصیه میشود و سقف های درجه یکی هستند در عکس زیر همین سقف را که 10 سالی است که در داروخانه ای اجرا شده میبینید بسیار عیان است که سقف حالت و رنگ و روی خود را از دست نداده است

با توجه به سخت گیری های بهداشت هنوز سقف مناسبی برای سقف مجتمع های نان طراحی نشده است تنها سقفی که ما به این مجتمع ها توصیه میکنیم سقف های فلت کناف با پانل مقاوم در برابر اتش و رنگ نسوز و مقاوم در برابر حرارت کناف میباشد متاسفانه اغلب نانوایی های سطح شهر هنوز از فقدان محیطی بهداشتی برخوردار هستند

This site was built using