کناف و سقف های دکوراتیو الوار معکوس


سقف های دکوراتیو الوار منفی کناف جز سقف های دکوراتیو کناف میباشد که در حال حاضر طرفداران بسیاری پیدا کرده است طرح هایی که با انواع مکان های مسکونی و اداری همخوانی داشته و کاملا با دیزاین مدرن و دکوراتیو همخوان است این طرح دقیقا معکوس طرح پرطرفدار الوار مثبت سقفی کناف است که جدیدا به این شکل اجرا میشود البته دستگیری این سقف ها بسیار بالاتر از طرح مثبت ان است اغلب الوار های منفی با رنگ خاصی متضاد با سقف اصلی رنگ امیزی شده و منبع های نوری درون این الوار های منفی اجرا میشوند هر چه عرض الوارهای منفی بیشتر باشد زیبایی سقف کناف بیشتر است

This site was built using