کناف و اشکال متفاوت ان


در کناف هیچ محدودیتی وجود ندارد و همین عامل سبب شده است که کناف را در تمام قسمت های ساختمان بتوان استفاده کرد تا جایی که بعضی وقت ها میتوان با کناف کانال هوا نیز ساخت و یا دکوراتیو های و شلف های پشت تی وی را نیز مانند شکل زیر طراحی کرد 

ویا حتی دیوارهای بیرونی امفی تئاتر ها  و سقف های مجلل را ساخت و یا این که به رویای شما رنگ حقیقت داد حتی افرادی که کمی فنی هستند با کرایه کردن ابزار کناف از ما و مشاوره تلفنی به راحتی میتوانند انرا نصب کنند و شکل های متفاوتی پدید اورندسقف های کناف از لحاظ نصب مانند لگو بهاسانی بر هم سوار میشوند

This site was built using