وقتی کناف دکوراتیو به خوبی طراحی میشود و متناسب فضا است


کناف دکوراتیو بیشتر در مکان هایی اجرا میشود که قرار است طرحی متناسب همان فضا با کیفیت و چشم نوازی از دیگر سقف ها را داشته باشیم در این سقف ها طراحی صحیح و دانش کامل طراح از خواست کارفرما و نیز کاربری فضا بسیار مهم است کاربری هر فضا و نیز دانش به چیدمان در هر فضا و تعیین ان بسیار مهم است در اجرای سقف های دکوراتیو قبل از اجرا باید تمام این جای گذاری ها را مشخص کرد تا هم طرح سقف و هم نور پردازی در فضا جای گاهی مشخص داشته باشند از خدمات بارز شرکت های مجری هم تهیه کامل همین نقشه های اجرایی برای سقف های دکوراتیو است تا جایی که اگر این نقشه ها تهیه و اماده سازی نشود در جای گذاری های ثانویه به مشکلات فراوانی برخورد میکنیمپس دقت کنید وقتی کناف دکوراتیو خوب طراحی شود متناسب فضا است

This site was built using