ماهیت دیوار های ساند پروف کناف چیست


در این بخش به ماهیت دیوار های ساند پروف کناف پرداخته و از نظر فنی انها را برسی میکنیم دیوار های ساند پروف کناف بر اساس نیاز در دو مدل دیوار پوششی و جداکننده کناف بنا به نیاز و خواست مشتری اجرا میشود البته نوع سوم دکوراتیو انهم از خدمات بارز شرکت تهران سازه سقف است که به جهت زیبایی دیوار به حالت دکوری اجرا میشود این دیوارها همه تشکیل شده اند از یک زیر سازی فلزی کناف به انضمام پانل های گچی که فراخور وضعیت دیوار و کارایی و مقدار عایق بودن ان پیچ میشود این دیوار ها از جز سومی بنام پشم سنگ تخته ای که حکم عایق و نویز گیر را دارد بهره میبرد مقدار قدرت این دیوارها به تراکم و دانسیته این پشم سنگ ها نیز بستگی دارد البته نحوه صحیح پشم سنگ گزاری و فیت کردن انهابه دقت درون استادها نیز عمری بسیار مهم و ضروری است سعی کنید بین پشم سنگ ها درون استرکچر فاصله نیوفتد و با فشردگی به خوبی روی هم سوار شوند 

This site was built using