قیمت اجرای کناف


در حقیقت برای قیمت گذاری حرفه ای اجرای کناف قیمت مشخص و یا شاخص کلی وجود ندارد اغلب شرکت ها هم که خیلی وقت ها به اصرار مشتریان قیمت اعلام میکنند در هنگام اجرا دچار مشکل میشوند برای قیمت دادن کناف در قالب اعلام قیمت نصب و اجرا همراه متریال کناف فقط مواقعی توجیه شده است و میتوان قیمت متر مربعی اعلام کرد که کار دارای متراژ در خوری بوده و نیز کار تیپ باشد مثلا در یک ساختمان 10 طبقه که ابعا هر طبقه 200 متر مربع است و تمام طبقات نیز یک شکل اجرا میشوند منوط بر داشتن طرح سقف و تصویب و تایید ان توسط کارفرما میتوان قیمتی در قالب هر متر مربع برای اجرای کناف ان تعریف کرد اما در کارهای کوچک کاملا در شرکت ما قیمت گذاری بر مبنای طرح تهیه شده در قالب کلی و یا به اصطلاح چکی میباشد اجرای کارهای لاکچری کناف ایران و نیز سقف ها و دیوار های دکوراتیو کناف تنها در قالب کنترات و چکی اجرا میشود که این قیمت بر مبنای متریال مصرفی و زمان خرج شده برای اجرای کناف و نیز هزینه طراحی کناف ان محاسبه میشود

This site was built using