فلکسی دکوراتیو کناف


سقف های کناف از گستردگی طرح و یا حتی تلفیق با دیگر متریال ها مانند . چوب و یا حتی فلزات و شیشه برخوردار هستند و میتوان انها را بسیار متفاوت اجرا کرد از طرح هایی که بسیار این روزها تقاضا برای اجرای ان میشود طرح های فلکسی دکوراتیو کناف میباشد در این طرح های دکوراتیو بخش دلخواهی از سقف که قرار است مانند شکل بالا در ان فلکسی دکوراتیو ام دی اف کار شود به صورت منفی درون سقف مانند شکل زیر اجرا میشود

بهتر است مانند شکل بالا عرض شکل از 60 سانتیمتر و طول ان از 180 سانتیمتر تجاوز نکند به دلیل این که این طرح ها به صورت تایل در سقف قرار میگیرند و دور کار نبشی کشی میشود هر چقدر قطر ام دی اف کمتر باشد به جهت سبکی و فنی ان بهتر استپس از سی ان سی کردن این صفحات به اشکال دلخواه پش کار ورق فلکسی در رنگ دلخواه بسته شده و نور پردازی میشود این طرح ها در دونوع فلکسی دار و بدون فلکسی مانند شکل پایین اجرا میشود

This site was built using