عایق ها برای محل های پر نویز


عایق ها برای محل های پر نویز

در این پست از کاربری عایق ها در انواع فضاها کمی صحبت میکنیم فضاهایی مانند کلاس درس که بحث انرژی و اتلاف ان و نیز بحث عدم ورود و خروج صوت در ان مطرح است و نیز بیمارستانها که ورود صوت از بیرون به داخل ان باید جلوگیری شود و خدمات دیگر عایق ها و یا ایسلوشن های کناف برای ساختمانهایی که در محدوده کارگاه ها . کارخانه ها . فرودگاه و یامترو بنا شده اند که مدام مشکل نویز و یا صداهای ازار دهنده را دارند مانند ساختمان های شهرک اکباتان و یا تهرانسر که مدام سکنه این محل ها از صدای هواپیما در عذاب بوده عایق های صوتی گزینه بسیار مناسبی میباشند

This site was built using