عایق ها برای محل های پر نویز


در این پست از کاربری عایق ها در انواع فضاها کمی صحبت میکنیم فضاهایی مانند کلاس درس که بحث انرژی و اتلاف ان و نیز بحث عدم ورود و خروج صوت در ان مطرح است و نیز بیمارستانها که ورود صوت از بیرون به داخل ان باید جلوگیری شود و خدمات دیگر عایق ها و یا ایسلوشن های کناف برای ساختمانهایی که در محدوده کارگاه ها . کارخانه ها . فرودگاه و یامترو بنا شده اند که مدام مشکل نویز و یا صداهای ازار دهنده را دارند مانند ساختمان های شهرک اکباتان و یا تهرانسر که مدام سکنه این محل ها از صدای هواپیما در عذاب بوده عایق های صوتی گزینه بسیار مناسبی میباشند

This site was built using