طریقه نصب کاشی روی کناف


کاشی کاری روی پانل های مخصوص باچسب مخصوص ان انجام میشود برای کفسازی نیز می توانید از پودر کف سازی و یا ماسه  ای که روی ان موزاییک شده و بندهای ان ماستیک شود استفاده کنید برای اب بندی کف و دیواره ها نیز میتوانید از عایق ابی کناف استفاده کنید  و در نهایت با پودر مخصوص بند کشی کناف بند کشی کاشی ها انجام میشود  سیفون توکار نیز در دیوار کناف جای گیری شده  که اموزش ان را در پست هاب بعدی میدهیم برای سوار کردن انواع روشویی روی این دیوار ها چگونه باید عمل کرد

This site was built using