طرح کناف را قبل از اجرا از مجری مطالبه کنید


سعی کنید قبل از اجرای کناف نقشه اجرایی را فیکس کنید و نیز بدانید که چه چیدمانی دارید و چه متعلقات دیگری قرار است که به کار اضافه شود تا با هم به تداخل نخورد مثلا قرار است که باکس نور مخفی در دور سالن خود داشته باشید باید عمق باکس به اندازه ای باشد که اگر کتابخانه و یا شلفی قرار است زیر ان اجرا شود کار پشت انها دفن ویا مخفی نشود پس ضرورت طراحی از پیش نیاز های اجرای کناف است و از مواردی است که حتما باید از مجری کناف و یا شرکتی که قرار است کناف خانه شما را اجرا کند مطالبه کنید مطمئن باشید که عدم ارائه نقشه های اجرا یی از سوی مجری کناف برابر عدم توان در اجرا میباشد حتی سقف های فلت نیز نیاز به نقشه اجرایی مختص خانه خود شما را دارد چه برسد به سقف های دکوراتیو که حتما برای اجرا به طراحی از قبل تایید شده نیاز دارد

This site was built using