طرح های ساده مربع مستطیل کناف


متاسفانه به دلیل اعتماد مشتریان عزیز به نصاب ه به جای شرکت های معتبر و عدم طراحی در این سالها با حجم زیادی از طرح های یک جور و تیپ کناف مواجه بوده ایم اغلب این نصاب ها به دلیل عدم اگاهی به طراحی و سلیقه طرح هایی را اجرا میکنند که بعضا چیپ بوده و در هر فضایی تکرار میشود در پست های قبل هم کاملا این مسئله را گفتم چطور میتوانید دیزاین خانه خود را به دست نصابی که تازه از روستا و ده خود به شهر امده بسپارید که اغلب منجر به پدید امدن طرح هایی بسیار چیپ و قدیمی و نامناسب فضا میشود بعضی از مشتریان هم پا را فراتر گذاشته و نظر این نصاب های شهرستانی را در انتخاب کاغذ دیواری و نورپردازی نیز اعمال میکنند خانه را دیده بودم که نورهای خطی ان هفت رنگ بود و نورهالوژن های سقفی هم به همین صورت البته توقع بیشتر از این هم از نصاب هایی که شغل انها دامپروری و چوپانی بوده است نمیرود پس به یاد داشته باشید برای اجرای کناف از شرکت های معتبر و مسلط به تیم طراحی استفاده کنید تا مناسب منزل شما در ابتدا طرح مناسب اجرا شود و سپس طبق طرح سقف کناف اجرا شود این که مربع و مستطیل هایی را صرفا همراه نور مخفی به سقف و دیوار خود بچسبانیم کار حرفه ای نیست و بسیار چیپ و غیر حرفهای نیز میباشد استفاده از اشکال و تلفیق انها هنر یک معمار است نه هنر حسن اقا شعله پز پس دقت کنید و اجرای کناف را به شرکت های نامعتبر و نصاب هایی که حتی 1 متر جای ثابت شده و ثبتی ندارند نسپارید

This site was built using