سقف و دیوارهای کناف در موزه ها


کناف در اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک در ساختمان هایی مانند موزه ها بسیار کارایی دارد اصل سکوت و ارامش بازدید کنندگان در این فضاها به وسیله عایق گذاری های تخصصی کناف انجام میشود که به دلیل داشتن دیوارهای بلند که قالبا بالای4 متر است اجرای ان تنها با کناف مقدور بوده به دلیل ارتفاع دیواره ها کناف بهترین سیفتی و ایستایی را به شرط پروفیل کشی نسبت به مصالح تر بنایی دارا بوده از انجا که ساختمان خیلی از موزه ها نیز خود قدیمی و موزه میباشد کناف بهترین گزینه از لحاظ بار وارده بر سازه بوده و اسیبی به ان نمیزندکناف برای ایمنی در برابر حریق در سالنها و نیز تصفیه هوانی این مکانها و یا حتی دیواره های خارجی در این فضاها متریال های تخصصیو روش های حرفه ای دارد که فقط مختص این برند میباشد

This site was built using