سقف های کاذب داخلی مجموعه امرالد استار


مجتمع اداری تجاری امرالد استار مجتمع تازه تاسیسی واقع در نارمک بالاتر از میدان هفت حوض میباشدکه به عنوان رقیب اصلی برای مجتمع سون سنتر نارمک بنا شد اما به دلیل بر کم این پاساژ و دهنه بندی نه جندان جالب و نیز بسته بودن فضای ورودی این مجموعه در حین ورود نتوانست در بین مشتریان انقدر که باید محبوبیت داشته باشد در سیستم های سقف کاذب در این مجتمع از سقف های دکوراتیو کناف استفاده شده است سقفی با شیار ها و لاین های منفی جوب مانند که در انها نور های خطی قرار دارد کل سقف کاذب امرالد استار تشکیل شده از همین طرح است متاسفانه به رقم زیبایی این سقف اما سقف های این مجموعه نیز مانند باقی اجزا دارای ایرادات بسیار زیادی است از جمله این که سقف هایی با این حجم بالای دکور از دریچه های بازدید و یا کریدر دسترسی به پشت سقف برخوردار نیست که عیبی بس بزرگ و خارج از چشم پوشی است به دلیل حجم بالای دکور لبه های کار به خوبی اجرا نشده و به درستی بتونه نشده است باید شرکت های مجری کناف در این سقف ها حتما کریدر بازدید مخصوصا در سقف های فلت و دکوراتیو را تعبیه کنند که متاسفانه در امرالد استار این موضوع رعایت نشده که قطعا این مسئله در اینده مشکل ساز خواهد شد نزدیک بودن اشکال دکوراتیو هم دست بتونه کار را برای بتونه لبه ها بسته و لبه ها دارای پستی و بلندی میباشند که از ایرادات طراحی سقف به دلیل عدم اگاهی از اجرای کناف است

This site was built using