سقف استخرها با کناف


از چالش های اجرایی سقف های کناف اجرای سقف های کاذب برای استخر ها میباشد .در وهله اول باید این نکته را صریحا بگویم که سقف اصلی این فضاها حتما باید بالاتر از 4 متر باشد زیر این ارتفاع شما با مشکلات عدیدهای مواجه خواهید بود و به هیچ وجه مناسب نیست زیر کوتاهی سقف اصلی سبب کوتاهی سفف کاذب شده و شما هر متریالی که در این سقف ها اجرا کنید به مرور زمان خراب خواهد شد مثلا سقف های فلت به مرور رنگ ها را ازدست داده و طبله میشوند سقف های کلیک استرکچرهارا از دست میدهند و گالوانیزه انها زنگ میزند و غیره پس بهتر است به جهت تهویه مناسب و گردش هوا سقف این فضاها بالای 4 متر باشد در زیر ویدیویی قرار دادیم تا ایده هایی در این مورد به شما عرضه داشته است

This site was built using