روش قرار گیری لوله های تاسیسات در دیوار کناف


قرار گیری لوله های اب و فاضلاب درون دیوار کناف

لوله های اب و فاضلاب به راحتی درون دیوار های کناف اجرا میشوند استاد های عمودی کناف سه منفض برای عبور تاسیسات برقی و یا لوله های اب و گاز دارند از خوبی اجرای تاسیسات در این سیستم این است که اگر به هر دلیلی لوله ها نشت کنند به راحتی دیوار کناف را میتوان تخریب و دوباره اجرا کرد حتی میتوان روی دیوار دریچه بازدید کناف نصب کرد مثلا برای باز و بسته کردن شیر گاز و یا فلکه اب شما میتوانید پس از نصب تاسیسات سر لوله های اب و یا فاضلاب را به راحتی طبق ویدیو زیر با گردبر در اورده و به شلنگ اب یا فاضلاب نصب کنید همچنین اگر این دیوارها را درون سرویس و حمام خود اجرا میکنید به راحتی کاشی ها با چسب مخصوص روی پانل ها چسبیده میشوند


This site was built using