راهکارهای کناف در قسمت های مختلف ساختمان


استفاده از کناف به عنوان جداکننده در فضا و اتاق سازی در هر فضا در سریع ترین زمان ممکن بدون فشار و وارد سازی بار اضافه به سطح . استفاده از کناف برای کاورینگ چاله اسانسور در فورس زمانی . استفاده از کناف به عنوان داکت تاسیسات ساختمانی و کاورینگ لوله فاضلاب اگو و لوله های رد شده از نما .. استفاده از کناف به عنوان کانال عبور هوا و هدایت کننده باد . استفاده از کناف برای کاورینگ ستون ها و تبدیل ستون به کتابخانه و یا دکوراتیو . استفاده از کناف برای پوشش دیوار های تبله شده و پر کردن دوسطح و تراز کردن انها . استفاده از کناف به عنوان سینی برق برای عبور سیم های برق و نیز ایجاد باکس فیوز و یا باکس بازدید رایزر استفاده از کناف به عنوان  باکس دکوراتیو و کرو دکوراتیو بر روی نما . ساخت انباری درون پارکینگ و یا راهروی خرپشته ساختمان استفاده از کناف به عنوان بین کابینتی و اشکال بین کابینتی به شرط ان که سطح زیرین باشد. استفاده از کناف به عنوان کتیبه در مغازه ها و واحد های تجاری استفاده از کناف به عنوان فلاور باکس و هزاران استفاده گوناگون دیگر 

This site was built using