دیواره های بیرونی کناف و دیواره های خارجی


سیستم خارجی کناف در کل بسیار متفاوت است از سیستم درونی ان به طوری که متریال های ان و روش نصب کناف خارجی ساختمان با سیستم های داخلی کاملا متفاوت است مثلا در اجرای دیوار داخلی از پانل با مغزی گچ تقویت شده استفاده میشود اما برای جداره بیرونی که در معرض گرما و سرما ونور خورشید و رطوبت است اصلا جایز نیست و اگر استفاده شود سطح طبله کرده و دفرمه میشود پس به جای این پانل ها از پانل های سیمانی یا فایبر سمنت استفاده میشود توجه کنید که سازه های نماسازی نیز با سازه های دیوار کشی کاملا متفاوت است و مقاوم تر بوده و مقاطع ان بزرگتر است متاسفانه برای اولین بار از نماسازی کناف در پرند در فاز 3 استفاده شد و روی ان را با رنگ کنتکس پوشاندند که بعد 1 سال دیواره های بیرونی طبله کرد و خراب شدند در نظر بگیرید که نماسازی در کناف متریال و مراحل نصب مخصوص از قبیل پشم سنگ گذاری و کاغذ برودت را دارد که باید همه در مرحله خود به درستی انجام شوند

This site was built using