بستر سازی کف با کناف


ایا میدانید میتوان با اکوا پانل های کناف کف سازی هم کرد . بله در مناطقی مانند خانه های جنگلی که بهتر است کف خانه از سطح فاصله داشته باشد اکوا پانل بهترین گزینه برای کف سازی بر روی استرکچر چوبی برای کف سازی با مصالح تر روی ان است زیر به صورت مستقیم روی چوب یا نئوپان را نمیتوان سنگ یا سرامیک کرد برای کف سازی در خانه های ویلای در شمال کشور و یا مکان هایی که نیاز به فاصله گیری دارند به دلیل برودت کف در استرکچر پشت پانل هم میتوان از پشم سنگ کناف به دلیل عدم انتقال سرما و گرما به سطح نیز استفاده کرد

This site was built using