ایا میتوان با کناف سقف های کلاسیک را اجرا کرد


متاسفانه طرح های کلاسیک واقعی و طرح های ویکتوریایی و طرح های اصیل کلاسیک اروپایی در ایران با استقبال و اقبال مواجه نشده است ایران با معماری کهن و خطوط و نقوش اسلیمی و ایرانی کهن خود در این باره صاحب سبک و ایده است اما همین معماری لاکچری نیز با اقبال مواجه نمیشود پس از ورود اسلام عقاید و نظرات مردم با پیشرفت و ارتقاء همراه شد مردم دیگر انقدر به تجملات و بزک کردن بنا ها مانند دوران جاهلیت و قبل از اسلام توجه نداشتند جالب است پیشرفت علمی مردم باسادگی در زیست انها همراه بوده و بلعکس اما متاسفانه و شاید هم خوشبختانه در این روزگار باز هم این طرح ها بورس شده است اما به مبحث خودمان برگردیم سقف های کلاسیک سقف هایی با نقوش کلاسیک هستند این نقوش نقش تکمیل کننده طرح ها را نیز دارند کناف امادگی کامل برای اجرای انواع طرح های کناف را دارد و به راحتی میتوان با کناف انواع سقف قوس و نیم حلال را اجرا کرد 

This site was built using