اگر سر صدای داخل خانه شما زیاد است دیوارها را عایق کنید


اگر سر صدای داخل خانه شما زیاد است دیوارها را عایق کنید

اگر از ان دسته خانواده های شلوغ هستید . اگر عادت دارید که با صدای بلند با هم صحبت میکنیدو یا از ان دسته افرادی هستید که مدام در منزل خود مهمانی میگیرید و یا میخواهید این روزها فوتبال را با صدای بلند تماشا کنید انگار که در استادیوم حضور دارید بیایید و هوای همسایه های خود را داشته باشید به راستی انها چه گناهی کرده اند . شاید بپرسید چگونه . خوب کناف مشکل را حل کرده است شما میتوانید با عایق کردن دیوار های داخلی این مشکل را حل کرده و به راحتی و بدون مزاحمت برای دیگر همسایگان بازی تیم محبوبتان را مشاهده کنید و فریاد بکشید گل . کناف با شماست

This site was built using