اگر سر صدای داخل خانه شما زیاد است دیوارها را عایق کنید


اگر از ان دسته خانواده های شلوغ هستید . اگر عادت دارید که با صدای بلند با هم صحبت میکنیدو یا از ان دسته افرادی هستید که مدام در منزل خود مهمانی میگیرید و یا میخواهید این روزها فوتبال را با صدای بلند تماشا کنید انگار که در استادیوم حضور دارید بیایید و هوای همسایه های خود را داشته باشید به راستی انها چه گناهی کرده اند . شاید بپرسید چگونه . خوب کناف مشکل را حل کرده است شما میتوانید با عایق کردن دیوار های داخلی این مشکل را حل کرده و به راحتی و بدون مزاحمت برای دیگر همسایگان بازی تیم محبوبتان را مشاهده کنید و فریاد بکشید گل . کناف با شماست

This site was built using