اموزش نصب سقف های کاذب کناف بر روی چوب


در این پست اموزشی کاملا عملی برای اجرای سقف های فلت کناف را برای خانه هایی که داری سقف چوبی هستند ر ا میبینید اویز گیری در این سقف ها به صورت افقی درون تیر های عرضی سقف انجام میشود البته به استحکام چوب این سقف ها قبل از اجرای سقف کاملا توجه داشته باشید زیر تمام بارها در این سقف ها بر روی این تیر ها میباشد و توسط انها منتقل میشود البته ذکر این نکته هم بسیار مهم است که برای مسقف کردن این فضاها تا میتوانید از سقف های سبک مشبک و یا سقف هایی با پانل 9.5 میل و یا 6 میل کناف استفاده شود در ضمن میتوانید برای مشاوره با ما در تماس باشید

This site was built using