اموزش عملی و جامع اجرای دیوار جداکننده به زبان اسان


دیوار های جدا کننده کناف هم تقریبا مانند دیوار های پوششی اجرا میشوند این دیوار ها با رانر هایی به عرض 5 الی 10 سانتیمتر بنا به مقاومت مورد نیاز شما اجرا میشود در ابتدا لازم است تا حریم اتاق و یا محیط ان را مشخص کنید و در کف رانر کف را جای گذاری کنید و محکم کنید سپس شاقول تراز لیزری را روشن کرده و در راستای رانر های کف قرار دهید و طبق شاقول رانر سقفی رانیز اجرا کنید و به سقف اسکپ کنید سپس استاد ها را اندازه کرده و به فواصل هر 60 سانتیمتر داخل رانر ها قرار داده و در دوطرف دیوار پانل هارا به صورت اجر چین مانند شکل بالا پیچ کنید سپس کل کا را بتونه کرده و روی درز های پانل نوار تیپ برای جلوگیری از ترک خوردگی قرار دهید اجرای این دیوار را در ویدیو زیر مشاهده میکنید برای خرید پانل و مشاوره نصب با ما تماس بگیرید

This site was built using