اموزش عملی سقف فلت اکوستیک


از کارا ترین و پردرخواست ترین سقف های کناف سقف های فلت کناف بوده که جز اولین اموزش های کناف ایران برای نیروهای فنی بوده است سقف فلت جز پردرخواست ترینسقف های کاذب در جهان است به طوری که از کل پروژه های کناف تقریبا 90 درصد انا را سقف فلت به خود اختصاص داده است این سقف ها را میتوانبه صورت ضد اتش و ضد اب نیز اجرا کرد این سقف ها بسیار اپشن پذیر بوده و در دو تیپ ای و ای و بی اجرا میشود از اپشن هایی که میتوان به این سقف ها اضافه کرد عایق و اکوستیک کردن این سقف ها بوده که میتوانید اموزش عملی ان را در ویدیو زیر ببینید چنانچ سوالی در این زمینه دارید میتوانید با ما در تماس باشید 

This site was built using