اموزش عملی اجرای دیوار اکوستیک کناف


در این پست عملی و ویدیویی به شما اموزش خواهیم داد که چطور خودتان دیوار اکوستیک را برای منزل و یا محل کار خودتان اجرا کنید از دیوار های اکوستیک برای جلوگیری از انتقال صوت بین دو اتاق و یا دو واحد مسکونی که مشکل انتقال صوت را دارند اجرا میشود شاید برای شما هم پیش امده باشد که صدای همسایه واحد مجاور از دیوار اتاق خواب شما را ازار داده باشد خوب پس دست به کار شوید و سکشن تری دی اجرای دیوارهای اکوستیک کناف را یاد بگیرید فقط کافی است که کمی فنی باشید و خلاق باشید شما میتوانید برای مشاوره اجرای کناف و خرید متریال و مشاوره کنافبا ما در تماس باشید

This site was built using