اموزش دکوراتیو تی وی کناف


در این پست به اموزش دکوراتیو پشت تی وی کناف میپردازیم دکوراتیو هایی که به تازگی باب شده و بسیار خواهان دارد باید بگم که شروع کار با طرحی متناسب با دیواری که مبنای دکور است شروع میشود طرح کناف مهمترین و اولین قدم ما برای اجرای دکوراتیو تی وی است هر چه طرح ساده تر باشد کار دیرتر کهنه و قدیمی میشود و شیک تر است گام دوم رسم الخط طرح کناف روی دیوار است که با توجه به ابعاد نقشه و نقشه خوانی با مداد روی دیوار اجرا میشود سپس روی خط نبشی ال 25 کناف پیچ شده و پس از ان پانل های پیشانی و یا عمق کار با پانل کناف پیچ میشود و سپس کل لبه های کار دوبازه با ال 25 نبشی کوبی شده سپس در دل کار اف های پانل خور پیچ شده وپانل ها به ان پیچ میشوند در نهایت کل کار با بتونه کناف درزگیری میشود 

This site was built using