اموزش اجرای باکس کرو کناف به سادگی همراه اموزش عملی


در این پست کلیدی اموزش تئوری و عملی اجرای باکس کرو نور مخفی را میدهیم در ابتدا رسم الخط باکس کرو از مهم ترین بخش های اجراست ابتدا با لوله پلیکا برق شکل کرو باکس را اجرا کرده و نبشی ال 25  و یا یو 36 کناف را چاک داده و طبق قوس خط روی ان پیچ میکنیم سپس پانل را چاک داده و روی نبشی ها طبق قوس و خیز کار پیچ میکنیم و در انتها در پایین پانل طبق پانل ال و یو دیگری هم پیچ کرده سپس از پیشانی به نبشی تراز اف ریزی کرده و پانل کناف را نصب میکنیم و سپس اضافات انرا طبق قوس میبریم و لبه ها را رنده زده و در انتها کل کار رابتونه و ماستیک میکنیم برای اموزش بهتر ویدیو زیر را حتما ببینید برای مشاوره و خرید متریال کناف با ما تماس بگیرید 


This site was built using