هرادیزاین / مصارف تایل های هرادیزاین


24 Apr

اجرای انواع سقف های دکوراتیو در قالب سقف های فلت و مشبک

اجرای سقف های با قابلیت اکوستیک بالا با هرا دیزاین

اجرای سقف برای محیط های مرطوب با تیل های هرادیزاین

اجرای دیوارهای اکوستیک جهت ممانعت از انتقال صوت و اکوستیک سازی در فضا

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING