کناف/تهران سازه سقف /بازرسی همه جانبه


کناف/تهران سازه سقف /بازرسی همه جانبه

تیم بازرسی شرکت تهران سازه سقف با بازرسان و تیم کنترل کیفیت نامحسوس و قوی خرید شما را از این شرکت مبتی بر اصالت و کیفیت متریال کناف و نیز اجرای انواع سیستم های ساخت و ساز خشک تضمین میکند متاسفانه در بازار اشفته این روز ها عده ای سود جو با احتکار اجناس و بالا بردن قیمت ها و نیز فروش متریال متفرقه سعی در بهم زدن بازار را داشته و اجناس متفرقه کناف را به جای متریال اصلی کناف به فروش میرسانند تهران سازه سقف تمامی عملیات های فروش و اجرا یخود را توسط بازرسان و ناظران شرکت رصد کرده تا هیچ اجهافی در حق مشتری صورت نگیرد

I BUILT MY SITE FOR FREE USING