بیشترین تلاش کناف برای جا انداختن پشم سنگ


بیشترین تلاش کناف برای جا انداختن پشم سنگ

یکی از بیشترین تبلیغات کناف در سراسر جهان مخصوصا اروپا  جا انداختن استفاده از پشم سنگ و عایق های حرارتی و صوتی میباشد با توجه به محدودیت های انرژی توجه به این موضوع بسیار مهم میباشد متاسفانه ما در ایران اصلا به این موضوع توجهی نداریم موضوعی که بر روی اقتصاد ما و نیز بهداشت روانیما تاثیر بسزایی دارد خیلی از ما وقتی به خانه برمیگردیم دیگر طاقت سر و صدا و ازار و مزاحمت را در محل زندگی نداریم ولی متاسفانه اغلب در اپارتمان هایی زندگی میکنیم کهپر از این نویز ها و صداهای ازار دهنده میباشد که تمام این صدا ها را میتوان با پشم سنگ از بین برد و مهار کرد پس از همین الان به فکر باشید و با کمترین هزینه خانه و یا محل کار خود را آکوستیک سازی کنید

I BUILT MY SITE FOR FREE USING