اجرای دیواره های خارجی ساختمان را به کناف بسپارید


اجرای دیواره های خارجی ساختمان را به کناف بسپارید

اجرای دیوارهای بیرونی را به کناف بسپارید بله تعجب نکنید کناف برای بخش بیرونی ساختمان استرکچر مخصوص و پانل  های سیمانی مخصوص فایبر سمنت را طراحی کرده است  البته این سیستم در ایران سیستم های بسیار گران است و به دلیل هزینه های بالا در بخش ساختمان استفاده از این سیستم جایز نیست البته در فضاهای ویلایی و مناطق اموزشی و نظامی بسیار کارایی دارد و یا در بلند مرتبه سازی به دلیل انکه بار مرده ساختمان را کم میکند بسیار مناسب است  البته بنده برای ساختمان های کمتر از 10 طبق جایز نمیدانم به دلیل هزینه های بالای نصب ان .

http://www.traffiset.ir?ref=DDDu


I BUILT MY SITE FOR FREE USING