کیفیت اجرای کناف / را فدای قیمت پایین اجرا نکنیم


26 Apr
26Apr

متاسفانه در این بازار رقابتی و نیز بسته بودن دست مردم از لحاظ اقتصادی سبب بر ان شده که مشتریان عزیز  قیمت پایین را به کیفیت و اصول صحیح نصب کناف ترجیح دهند به نحوی که در خیلی از این موارد به دلیل اجرای کناف توسط نیروی غیر متخصص که صرفا برای گرفتن کار قیمت های پایین تر از عرف و غیر واقعی میدهند و ناچار از مصالح غیر استاندارد کناف استفاده میکنند حادثه ساز نیز شده است ما به شما توصیه میکنیم حتما از شرکت های معتبر دارای عاملیت نصب و اجرا برای اجرای کناف استفاده کنید نه نصاب های متفرقه در روزنامه ها و یا سایت های دیوار و شیپور این نصاب ها به دلیل عدم سواد کافی از رفتار سازه ای و عدم اموزش و گواهی نامه معتبر متاسفانه صرفا با درج قیمت های غیر واقعی مشتریان را به سوی خود ترقیب کرده و در موارد بسیار بعد از نصب مشتریان به مشکلات زیادی از قبیل تمیز نبودن نصب و ایراد فراوان مواجه میشوند مانند شکل زیر که کاملا گویای این مطلب میباشد

همان گونه که مشاهده میکنید عکس بالا نشان میدهد که نصاب در کار چقدر تکه استفاده کرده و حتی تکه ها در 1 متر مربع هم در یک تراز نیستند که متاسفانه باید گفت که در این نصب ها تنها راه باقی مانده برای مشتریان تخریب کامل سقف میباشد 

در شکل زیر شما نصب صحیح قوس توسط شرکت تهران سازه سقف را مشاهده میکنید کاملا گویاست خودتان مقایسه کنید

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING