نصب کناف در سقف های گوناگون


14 May
14May

سقف های کناف  سقفکاذبی هستند که در لایه زیرین سقف های اصلی اجرا میشوند اما اجرای سقف کناف در زیر لایه این سقف ها به 1 صورت انجام نمیشود و روش های نصب متفاوتی دارد که ما ان را برای شما شرح میدهیم سقف کناف در زیر سقف های تیرچه بلوک توسط گان و یا هیلتی با میخ و چاشنی بتن به تیرچه های اصلی سقف اسکپ میشود بار مرده از طریق تیرچه ها به ستون و فوندانسیون وارد میشود در سقف های دال تیر نیز به همین روش ولی با میخ و چاشنی اهن انجام میشود وقتی تیر ها اهنی هستند به هیچ عنوان از میخ بتن استفاده نکنید زیرا به دلیل نداشتن پرز روی میخ به خوبی درون تیر ها فرو نمیروند که این خود بسیار خطر افرین است برای اجرای سقف کناف در لایه زیرین رابیتس نیز از پیچ پروانه ای استفاده میشود این پیچ ها درون سقف باز شده و بار سقف کناف را روی سقف رابیتس قرار میدهند البته توجه داشته باشید که برای متراژ بیش از 5 متر مربع حتما باید سقف رابیتس تخریب شده و دستک ها به تیر های اصلی اسکپ شوند در سقف های بتنی یک پارچه نیز از میخ بتن بلند و چاشنی مشکی استفاده شود البته بهتر است که این سقف ها با پروفیل گالوانیزه حتما شاسی کشی شوند و از این شاسی های محکم دستک گرفت در تمامی مراحل ایمنی نصب را رعایت نموده و از محکم بودن دستک ها با ازمایش انها اطمینان حاصل کنید یک دستک خود باید فشاری بالغ بر 50 کیلوگرم را تحمل نمایدحتما از سالم بودن گان و هیلتی خود در زمان شلیک اطمینان حاصل کنید رعایت اصول تنظیم شلیک هم بسیار مهم میباشد

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING