ملاک انتخاب ما برای انتخاب کناف چیست


30 Sep

ملاک انتخاب ما برای انتخاب کناف چیست

در این مبحث به ملاک های اصلی افراد در جامعه ایرانی به انتخاب کناف میپردازیم و کاملا کنکاش میکنیم که چرا افراد کناف را انتخاب میکنند و ایرادات وارد بر این انتخاب چه میتواند باشد خوب با این مبحث شروع میکنیم که کناف در بین مردم ایران گل کرد زیرا از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه بود و مردم در کشور ما هم عامل اقتصادی و یا به طور عامیانه ارزان بودن کالا ها را بیشتر میپسندند همین عامل اصلی محبوبیت کناف در بین مردم ایران شد اما ایرادی که به مرور بر این قضیه وارد شد این بود که مردم باز هم میخواستند این کار برای انها ارزان تر تمام شود از این رو بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند و کار اجرای کناف را به بهای قیمت پایین تر به افراد نا آگاه و افراد غیر متخصص واگذار کردند که همین عامل سبب ساز بروز خطر های جانی و مالی و اصطحلاک سریع این محصول شد و باعث شد که از محبوبیت آن تا حدودی کاسته شود 

به خاطر داشته باشید که همیشه اجرای کناف را باید به شرکت های تخصصی کناف در ایران واگذار کنید که در غیر این صورت کار شما فاقد اعتبار نصب و ایمنی و اصول فنی میباشد .

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING