سقف های گریلیوم کناف


02 Feb
02Feb

سقف های گریلیوم سقف هایی هستند با نمای باز چشمه چشمه که به صورت اویز از سقف اجرا میشود این سقف ها معمولا به صورت تافیقی با سقف های دیگر و یا تمام گریلیوم اجرا میشود از سقف های گریلیوم بیشتر در فضاهای تجاری و مکان هایی که نیاز دسترسی مدوام به پشت سقف میباشد استفاده میشود سقف های گریلیوم کاملا در زیر سازی 60 در 60 کناف قابل اجرا بوده از این سقف ها به صورت تلفیقی نیز در سقف های دکوراتیو کناف استفاده میشود

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING