دیوار اکوستیک/نقش این دیوارها در زندگی ما


02 May

ضرورت به کار گیری عایق ها امروزه با توجه به کسری انرژی در کشورمان از ضروریات میباشد به راستی چرا در کشور ما حتی لوله های اب گرم نیز عایق نمیشوند که باعث هدر رفت انرژيی شده است در زمینه انتقال صوت هم دقیقا به همین صورت است عدم استفاده از عایق صوتی باعث زحمت و ازار پیش از پیش برای همسایگان واحد های هم جوار شده است و نیز باعث هدر رفت انرژی درون ساختمان ها متاسفانه استفاده از عایق های پشم سنگ هنوز در ساختمان ها جا افتاده نیستند اما شما میتوانید به راحتی فضای کار و یا محل زندگی خود را لااقل برای صوت و برای اسایش روحیتان عایق صوتی کنید که در این زمینه ما کنار شما هستیم

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING