فاصله استاندارد استاد های کناف در دیوار های قوسی


07 Oct

فاصله استاندارد استاد های کناف در دیوار های قوسی

دیوار های کناف را به صورت قوسی نیز میتوان اجرا کرد و این از قابلیت های کناف میباشد که متریالی کاملا انعطاف پذیر است اما نحوه اجرای این دیوارها از قواعد خاص خود پیروی میکند به عنوان مثال این دیوارها از فواصل کمتری در استاد گذاری کناف برخوردار میباشند در دیوار های معمولی استاد ها در فواصل هر 60 و یا 55 سانتیمتر جای گذاری و شاقول میشوند اما در دیوار های کرو و قوسی در هر 30 سانتیمتر ما به استاد گذاری نیاز داریم زیرا قوس کناف به مقاومت بالایی احتیاج دارد و در غیر این صورت دیوار کناف ترک خورده و شکننده میشود پس به یاد داشته باشید که حتما حد فواصل سازه گذاری در این دیوارها رعایت شود 

نظرات
* ایمیل در وب سایت منتشر نخواهد شد.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING