نورمخفی کناف و دور باکس کناف


نورمخفی کناف و دور باکس کناف

اجرای نورمخفی و دورباکس کناف 

باکس نورمخفی باکسی به عرض 35 سانتیمتر الی 60 بنا به خواست مشتری میباشد که از سقف 15 سانتیمتر پایین تر از سقف اصلی اجرا میشود این باکس به دور سالن و یا اتاق اجرا شدهو نورهای هالوژن دکوراتیو درون ان قرار گرفته و در لبه ان نور مخفی اجرا میشود


This site was built using